โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1077104001]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 10/03/2560
[5390/123570]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]