โรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1077104001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 27/11/2560
[404/218900]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]